ตู้เก็บเอกสารเหล็กเหล็ก ราคาถูก   โทร.080-6986880, 098-8809837    Email : tiknava@gmail.com

 
                                                                        
 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มือจับฝัง ST-05

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 3,900 บาท  มีสีเทา ครีม

 

SC-02 ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มือจับเขาควาย

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 3,600 บาท  มีสีทา ครีม

 

SC-01 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

ขนาด 91(ก)*45(ล)*182(ส) ซม.

ราคา 4,590 บาท  มีสีเทา ครีม

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ST-09

ขนาด 91(ก)*41(ล)*75(ส) ซม.

ราคา 2,690 บาท  มีสีเทา ครีม

 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ST-06

ขนาด 91(ก)*41(ล)*75(ส) ซม.

ราคา 2,790 บาท   มีสีเทา ครีม

 

 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ST-07

ราคา 3,800 บาท  มีสีเทา, ครีม

 

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

ราคา 4200 บาท

มีสีเทา (สีครีมเพิ่ม150 บาท) 

Visitors: 31,943