กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน แบบแม่เหล็ก-ล้อเลื่อน ทุกแบบ ราคาถูก โทร.061-8265822                        Email :tafure2016@gmail.com

 

กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน แบบแม่เหล็ก-ล้อเลื่อน ทุกแบบ ราคาถูก   

 โทร.061-8265822   Email : tafure2016@gmail.com 

(ราคาสินค้า ทุกชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 


กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน WB-2

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 3xลึก 1 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ 1 ด้าน

WB-21 ขนาด 80x120 ราคา 2,050 บาท

WB-22 ขนาด 90x120 ราคา 3,130 บาท

WB-23 ขนาด 90x150 ราคา 3,490 บาท

WB-24 ขนาด 90x180 ราคา 3,780 บาท

WB-25 ขนาด 120x150 ราคา 3,550 บาท

WB-26 ขนาด 120x180 ราคา 3,800 บาท

WB-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,050 บาท

WB-28 ขนาด 120x240 ราคา 4,150 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ 

WB-217 ขนาด 80x120 ราคา 3,350 บาท

  WB-218  ขนาด 90x120 ราคา 3,490 บาท

 WB-219 ขนาด 90x150 ราคา 3950 บาท

 WB-220 ขนาด 90x180 ราคา 4,300 บาท

  WB-221 ขนาด 120x150 ราคา 4,100 บาท

 WB-222 ขนาด 120x180 ราคา 4,400 บาท

 WB-223  ขนาด 120x200 ราคา 4,500 บาท

  WB-224 ขนาด 120x240 ราคา 4,700 บาท

 

 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ 1 ด้าน

WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,300 บาท

WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,400 บาท

WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,800 บาท

WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,200 บาท

WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,000 บาท

WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,300 บาท

WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,400 บาท

WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,600 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ

WS-225 ขนาด 80x120   ราคา  3,850 บาท

WS-226  ขนาด 90x120  ราคา  4,000 บาท

WS-227  ขนาด 90x150  ราคา  4,500 บาท

WS-228 ขนาด 90x180   ราคา  4,790 บาท

WS-229 ขนาด 120x150  ราคา  4,650 บาท

WS-230 ขนาด 120x180  ราคา  5,000  บาท

WS-231  ขนาด 120x200  ราคา  5,200 บาท

WS-232 ขนาด 120x240   ราคา  5,400 บาท

 

กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ 1ด้าน

WW-182 ขนาด 80x120   ราคา  3100 บาท

WW-192  ขนาด 90x120  ราคา  3,200 บาท

WW-195  ขนาด 90x150  ราคา  3,400 บาท

WW-198 ขนาด 90x180   ราคา  3,660 บาท

WW-214 ขนาด 120x150  ราคา  4,600 บาท

WW-215 ขนาด 120x180  ราคา  4,200  บาท

WW-216  ขนาด 120x200  ราคา  4,350 บาท

WW-217 ขนาด 120x240   ราคา  5,500 บาท

    

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก1. ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

WB-11 ขนาด 80x120 ราคา 580 บาท

WB-12 ขนาด 90x120 ราคา 950 บาท

WB-13 ขนาด 90x150 ราคา 1,300 บาท

WB-14 ขนาด 90x180 ราคา 1,500 บาท

WB-15 ขนาด 120x120 ราคา 1,200 บาท

WB-16 ขนาด 120x150 ราคา 1,500 บาท

WB-17 ขนาด 120x180 ราคา 1,800 บาท

WB-18 ขนาด 120x200 ราคา 1,880 บาท

WB-19 ขนาด 120x240 ราคา 2,000 บาท


กระดานไวท์แบบแขวน WB-1 (ขนาดพิเศษ เพิ่มเตฺิม)

WB -20 ขนาด 30*40 ราคา 260 บาท

WB -21 ขนาด 40*60 ราคา 360 บาท

WB -22 ขนาด 60*80 ราคา 450 บาท

WB -23 ขนาด60*90 ราคา 570 บาท

  
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก 
 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.
กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก 1 ซม.
 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.
  

WB-110 ขนาด 80x120 ราคา 950 บาท

WB-112 ขนาด 90x120 ราคา 1,050 บาท

WB-111 ขนาด 90x150 ราคา 1,550 บาท

WB-113 ขนาด 90x180 ราคา 2,050 บาท

 WB-114 ขนาด 120x120 ราคา 1,480 บาท

WB-115 ขนาด 120x150 ราคา 1,800 บาท

WB-116 ขนาด 120x180 ราคา 2,200 บาท

WB-117 ขนาด 120x200 ราคา 2,490 บาท

WB-118 ขนาด 120x240 ราคา 2,800 บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,210 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,420 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1,900 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,280 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,950 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,670 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,800 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,185 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,295 บาท
 
 
 
กระดานกำมะหยี่แบบแขวน
 WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 900 บาท

 WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1070 บาท

 WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1830 บาท

 WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,200 บาท

 WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,790 บาท

 WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,200 บาท

 WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,400 บาท

 WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,000 บาท

 WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,200 บาท


 
 
 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อกบุกำมะหยี่
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,710 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,920 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 2,400 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,780 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 2,580 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 3,170 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 3,300 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,685 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,795 บาท
 
 
 
***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***
 
 
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ อาณาจักรบุญศิริ เกษมชัยเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงงานโต๊ะพับ โรงงานโต๊ะโรงอาหาร วารีเฟอร์นิเจอร์ สยามบีคิว  นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์ ผลิตและจำหน่ายโต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ทานอาหาร ม้านั่งยาวไม้ระแนง ม้านั่งไม่เต็ง
โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยงโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก
โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก


 

   โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำนาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ อาณาจักรบุญศิริ เกษมชัยเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงงานโต๊ะพับ โรงงานโต๊ะโรงอาหาร วารีเฟอร์นิเจอร์ สยามบีคิว 

นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์

               นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์ ผลิตและจำหน่ายโต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ  โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง  โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ทานอาหาร ม้านั่งยาวไม้ระแนง ม้านั่งไม่เต็ง  โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง

โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก
โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาห

 

Visitors: 37,126