กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน แบบแม่เหล็ก-ล้อเลื่อน ทุกแบบ ราคาถูก    โทร.080-6986880, 098-8809837    Email : tiknava@gmail.com

 

กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน แบบแม่เหล็ก-ล้อเลื่อน ทุกแบบ ราคาถูก   

 โทร.080-6986880, 098-8809837    Email : tiknava@gmail.com 

(ราคาสินค้า ทุกชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%) 


กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน WB-2

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 3xลึก 1 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ 1 ด้าน

WB-21 ขนาด 80x120 ราคา 2,050 บาท

WB-22 ขนาด 90x120 ราคา 3,230 บาท

WB-23 ขนาด 90x150 ราคา 3,600 บาท

WB-24 ขนาด 90x180 ราคา 3,910 บาท

WB-25 ขนาด 120x150 ราคา 3,700 บาท

WB-26 ขนาด 120x180 ราคา 3,970 บาท

WB-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,140 บาท

WB-28 ขนาด 120x240 ราคา 4,280 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ 

WB-217 ขนาด 80x120 ราคา 3,450 บาท

  WB-218  ขนาด 90x120 ราคา 3,570 บาท

 WB-219 ขนาด 90x150 ราคา 4,140 บาท

 WB-220 ขนาด 90x180 ราคา 4,400 บาท

  WB-221 ขนาด 120x150 ราคา 4,230 บาท

 WB-222 ขนาด 120x180 ราคา 4,500 บาท

 WB-223  ขนาด 120x200 ราคา 4,600 บาท

  WB-224 ขนาด 120x240 ราคา 4,800 บาท

 

 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ 1 ด้าน

WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,500 บาท

WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,610 บาท

WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,970 บาท

WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,350 บาท

WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,190 บาท

WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,450 บาท

WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,560 บาท

WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,770 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ

WS-225 ขนาด 80x120   ราคา  3,950 บาท

WS-226  ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท

WS-227  ขนาด 90x150  ราคา  4,590 บาท

WS-228 ขนาด 90x180   ราคา  4,890 บาท

WS-229 ขนาด 120x150  ราคา  4,690 บาท

WS-230 ขนาด 120x180  ราคา  5,190  บาท

WS-231  ขนาด 120x200  ราคา  5,390 บาท

WS-232 ขนาด 120x240   ราคา  5,590 บาท

 

กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ 1ด้าน

WW-210 ขนาด 80x120   ราคา  3,950 บาท

WW-211  ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท

WW-212  ขนาด 90x150  ราคา  4,590 บาท

WW-213 ขนาด 90x180   ราคา  4,890 บาท

WW-214 ขนาด 120x150  ราคา  4,690 บาท

WW-215 ขนาด 120x180  ราคา  5,190  บาท

WW-216  ขนาด 120x200  ราคา  5,390 บาท

WW-217 ขนาด 120x240   ราคา  5,590 บาท

    

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก1. ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

WB-11 ขนาด 80x120 ราคา 580 บาท

WB-12 ขนาด 90x120 ราคา 950 บาท

WB-13 ขนาด 90x150 ราคา 1,350 บาท

WB-14 ขนาด 90x180 ราคา 1,580 บาท

WB-15 ขนาด 120x120 ราคา 1,290 บาท

WB-16 ขนาด 120x150 ราคา 1,580 บาท

WB-17 ขนาด 120x180 ราคา 1,815 บาท

WB-18 ขนาด 120x200 ราคา 1,880 บาท

WB-19 ขนาด 120x240 ราคา 2,100 บาท

  
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก 
 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.
กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก 1 ซม.
 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.
  

WB-110 ขนาด 80x120 ราคา 980 บาท

WB-112 ขนาด 90x120 ราคา 1,150 บาท

WB-111 ขนาด 90x150 ราคา 1,650 บาท

WB-113 ขนาด 90x180 ราคา 2,150 บาท

 WB-114 ขนาด 120x120 ราคา 1,590 บาท

WB-115 ขนาด 120x150 ราคา 1,950 บาท

WB-116 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท

WB-117 ขนาด 120x200 ราคา 2,590 บาท

WB-118 ขนาด 120x240 ราคา 2,830 บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,210 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,420 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1,900 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,280 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,950 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,670 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,800 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,185 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,295 บาท
 
 
 
กระดานกำมะหยี่แบบแขวน
 
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 900 บาท
 WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1070 บาท
 WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1830 บาท
 WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,200 บาท
 WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,790 บาท
 WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,200 บาท
 WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,400 บาท
 WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,000 บาท
 WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,200 บาท
 
 
 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อกบุกำมะหยี่
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,710 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,920 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 2,400 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,780 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 2,580 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 3,170 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 3,300 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,685 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,795 บาท
 
 
 
***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***
 
 
 

 

Visitors: 31,943