โต๊ะอาหาร โต๊ะคาเฟ่ โทร.061-8265822   Email : tafure2016@gmail.com

 

 

 

 

 

จำหน่าย โต๊ะอาหาร โต๊ะร้านอาหาร ราคาส่งจากโรงงานผลิต

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 

โทร.061-8265822

 

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีน 25 มม. สีขาว

ขาพ่น สีดำ/ขาว  เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา 1.2 มม. 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  ราคา 750 บาท 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา  950 บาท

    โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา  1,050 บาท

 

 

 

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีนลายไม้ 25 มม.

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 850 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท

 

 

 

 

 โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมขาพ่นสี ดำ/ขาว/เทา 

ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,350 บาท 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,650 บาท

 

 

 

 

 1. โต๊ะคาเฟ่(ขา 4 แฉก ) ET-09

หน้าสี่เหลี่ยมหน้าท็อปเมลามีนขาว  ขาพ่นดำ หรือขาชุปโครเมี่ยม

 

 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 900 บาท

 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บา

โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท

 

 

 

 

 โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีน 25 มม. 

หน้าเมลามีนลายไม้ขาชุบโครเมี่ยม 

เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา 1.2 มม.

 

  โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท 

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา  1,250 บาท 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่ชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,450 บาท 

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมขา ชุบโครเมี่ยม

ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ

 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา  1,100 บาท 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,500 บาท 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  ราคา 1,800 บาท

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้ากลม ขาพ่นสี ดำ/เทา/ขาว 

หน้าเมลามีนขาว 25 มม. 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 750 บาท

 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 950 บาท

 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท  

 

 

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีนลายไม้  25 มม.

 

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 850 บาท 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท

 

 

 

 

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้ากลมขาพ่นสี ดำ/ขาว/เทา

ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ

 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,350 บาท 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  ราคา 1,650 บาท